Ett par av funktionerna … Enkel att installera, enkel att använda – du behöver inte vara expert för att säkra dina databaser. MySQLDumper leder dig automatiskt runt nästan varje potentiell fälla utan att besvära dig med tekniska detaljer. Innan du startar säkringen visas en sammanfattning med alla parametrar, så att du definitivt vet vad du håller på med 🙂 Snabbare säkring och återställning (jämfört med äldre versioner av MySQLDumper) Skicka epost med eller utan bifogad säkringsfil, du kan ställa in maximal filstorlek. Om filen blir större än det inställda värdet så bifogas den ej. Om du ändå vill ha säkringsfilen via epost kan du använda Multidump och låta MySQLDumper dela upp den stora säkringsfilen i flera mindre filer. Du kan definera filens maximala storlek i konfigureringen och MySQLDumper skickar ut varje fil separat. Skicka säkringsfiler via FTP till upp till 3 olika servrar. Detta fungerar även i kombination med Multipart funktionen. MySQLDumper kan läsa in säkringsfiler från andra applikationer via en integrerad parser (till exempel från phpMyAdmin). Säkerhet: MySQLDumper kan generera en .htaccess-fil som skyddar applikationen och alla säkringsfiler. MySQLDumper kan skapa Multipart-säkringsfiler. Detta betyder att den automatiskt delar upp säkringsfilen i flera mindre filer om storleken överskrider ett inställt värde. Om du sedan vill återställa databasen och råkar välja fel fil att börja med så spelar det ingen roll – MySQLDumper kommer att märka detta och börjar automatiskt med rätt fil. SQL-browser: du har åtkomst till dina MySQL-tabeller. Du kan radera tabeller, redigera eller…