Month: March 2019

funktionerna

Ett par av funktionerna … Enkel att installera, enkel att använda – du behöver inte vara expert för att säkra dina databaser. MySQLDumper leder dig automatiskt runt nästan varje potentiell fälla utan att besvära dig med tekniska detaljer. Innan du startar säkringen visas en sammanfattning med alla parametrar, så att du definitivt vet vad du håller på med 🙂 Snabbare säkring och återställning (jämfört med äldre versioner av MySQLDumper) Skicka epost med eller utan bifogad säkringsfil, du kan ställa in maximal filstorlek. Om filen blir större än det inställda värdet så bifogas den ej. Om du ändå vill ha säkringsfilen via epost kan du använda Multidump och låta MySQLDumper dela upp den stora säkringsfilen i flera mindre filer. Du kan definera filens maximala storlek i konfigureringen och MySQLDumper skickar ut varje fil separat. Skicka säkringsfiler via FTP till upp till 3 olika servrar. Detta fungerar även i kombination med Multipart funktionen. MySQLDumper kan läsa in säkringsfiler från andra applikationer via en integrerad parser (till exempel från phpMyAdmin). Säkerhet: MySQLDumper kan generera en .htaccess-fil som skyddar applikationen och alla säkringsfiler. MySQLDumper kan skapa Multipart-säkringsfiler. Detta betyder att den automatiskt delar upp säkringsfilen i flera mindre filer om storleken överskrider ett inställt värde. Om du sedan vill återställa databasen och råkar välja fel fil att börja med så spelar det ingen roll – MySQLDumper kommer att märka detta och börjar automatiskt med rätt fil. SQL-browser: du har åtkomst till dina MySQL-tabeller. Du kan radera tabeller, redigera eller…

Vad var MySQLDumper?

MySQLDumper var en PHP- och Perl-baserad applikation som används till att säkra MySQL-databaser. Du kunde på ett enkelt sätt spara datan i en backupfil och – om erforderligt – återställa datan. Applikationen är speciellt lämpad för webbplatser som delar server med andra, där du ej har shell-åtkomst. MySQLDumper är ett open source projekt och publiceras under GNU-licensen. Problemet … Ett PHP-skript har en maximal exekveringstid som vanligtvis ställs in till 30 sekunder. Ett skript som utförs längre tid än den inställda exekveringstiden kommer helt enkelt att stanna. Detta gör det omöjligt att säkra stora databaser. Du kanske redan har upplevt detta problem med andra applikationer. MySQLDumper fyller ett tomrum … MySQLDumper använder en proprietär teknik för att undvika detta problem. Applikationen läser och säkrar endast en viss mängd data, startar sedan om sig själv rekursivt med hjälp av JavaScript och kommer ihåg var den slutade i säkringsproceduren. Applikationen återupptar sedan säkringen från och med den punkten. Återställningsproceduren är en liknande. Jämfört med andra applikationer är det inte längre nödvändigt att dela upp stora säkringsfilerna i mindre filer. MySQLDumper kan skriva datan direkt till en komprimerad .gz-fil. Återställningsskriptet kan läsa denna fil direkt utan att behöva packa upp den. Du kan även använda skriptet utan komprimering, men Gzip sparar en hel del bandbredd. Du kan även konfigurera applikationen så att den skickar säkringsfilen till ett FTP-konto eller till din epostadress.

Bitnami